Sunday, March 20, 2011

Permohonan Menjadi Ahli Pertubuhan Peladang (PPK) MADA

LATAR BELAKANG

Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) MADA ditubuhkan pada awalnya dengan nama Persatuan Peladang dan didaftarkan di bawah Akta Persatuan Peladang Kawasan 1967. Ia kemudiannya telah ditukarkan kepada nama Pertubuhan Peladang Kawasan apabila Akta Pertubuhan Peladang 1973 diluluskan oleh Parlimen. Persatuan Peladang atau Pertubuhan Peladang Kawasan MADA telah ditubuhkan pertama kalinya pada tahun 1968 dengan penubuhan Persatuan Peladang Kubang Sepat di mana keahliannya seramai 215 orang dan saham bernilai RM500.00. Penubuhan Persatuan Peladang semakin meningkat sehinggalah pada tahun 1974 dimana kesemua 27 buah Pertubuhan Peladang telah ditubuhkan.OBJEKTIF PENUBUHAN

MENGIKUT PERLEMBAGAAN PERTUBUHAN PELADANG
 1. Meningkatkan taraf ekonomi dan sosial ahli
 2. Menambahkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli
 3. Meningkatkan hasil dan pendapatan ahli
 4. Membaiki cara hidup ahli
 5. Mewujudkan masyarakat tani yang progresif, berdikari, makmur dan bersatu padu.

Syarat-syarat Menjadi Ahli Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK)
 • Berumur 18 tahun dan ke atas
 • Warganegara Malaysia
 • Bermastautin dalam kawasan pengendalian PPK
 • Mengambil bahagian dalam pengeluaran pertanian/ternakan atau
 • Mendapat pendapatan daripada aktiviti pertanian/ternakan atau
Menguasai mana-mana daripada faktor-faktor pertanian dan ternakan

Proses Menjadi Ahli PPK MADA


Cara Memohon

Permohonan boleh dibuat melalui cara berikut;

 • Muat turun borang di URL berikut;

 • Permohonan secara atas talian (online) di URL berikut;

No comments:

Post a Comment