Monday, May 18, 2015

Konvensyen Peladang MADA Perkasakan Peranan Pertubuhan Peladang Kawasan

Konvensyen Peladang MADA yang dianjurkan oleh Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) berperanan dalam memperkasakan pertubuhan peladang kawasan (PPK) masing-masing khususnya di kawasan Muda menjelang tahun 2020.

Objektif konvensyen tersebut diadakan adalah bertujuan bagi mentransformasikan sikap dan minda di kalangan Pemimpin Peladang MADA supaya sentiasa berdaya saing dalam menghadapi cabaran semasa selain meningkatkan komitmen Pemimpin Peladang MADA dalam pergerakan PPK selaras dengan Dasar Agromakanan Negara (Tahun 2011 – 2020) melalui pelaksanaan Pelan Korporat PPK MADA serta membentuk jaringan kerjasama yang bersepadu di kalangan Pemimpin Peladang MADA dalam usaha membangunkan sosioekonomi peladang di Kawasan Muda.

Majlis Perasmian Konvensyen Peladang tersebut telah dirasmikan oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato` Sri Ismail Sabri bin Yaakob pada 13 Mei 2015 di Grand Alora, Alor Setar dan dihadiri seramai 1,125 peladang-peladang dalam kawasan Muda.

Beliau juga turut melancarkan Pelan Korporat MADA 2015-2020 yang diterbitkan dengan mempunyai lapan strategik iaitu peningkatan produktiviti sektor padi, peningkatan produktiviti sektor industri asas tani dan bukan padi, pemantapan pengurusan organisasi PPK MADA, pemantapan pengurusan pernigaan dan perkhidmatan PPK MADA dan pemantapan pengurusan dan kawalan kewangan PPK MADA.

Dalam majlis itu juga, Dato` Sri Ismail Sabri turut menyaksikan Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) bagi Projek Kerjasama Peningkatan Hasil Padi Antara MADA dan Bayer Crop Science dan Majlis Menandatangani Perjanjian (MoA) bagi Projek Pengkomersilan Bayer Seed Growth Antara MADAcorp dan Bayer Crop Science.

Hadir sama dalam majlis perasmian tersebut adalah Pengerusi MADA, Dato` Othman bin Haji Aziz, Pengurus Besar MADA, Tuan Haji Md Zuki bin Ismail, Ketua Pegawai Eksekutif MADACorp, Encik Shakir Jamil bin Fisal dan Pengarah-pengarah Bahagian MADA.

No comments:

Post a Comment