Monday, September 23, 2013

EPP 10 bantu Pengukuhan dan Peningkatan Produktiviti Tanaman Padi di Kawasan Muda

Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) telah diberi tanggungjawab ke atas EPP 10 iaitu Pengukuhan dan Peningkatan Produktiviti Tanaman Padi di Kawasan Muda. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato` Tajuddin bin Abdul Rahman berkata kerajaan telah memperakui peruntukan pembangunan bagi tahun 2011 hingga 2020 iaitu sebanyak RM2.7 billion bagi menjayakan EPP 10. Beliau berkata, antara tujuan bagi menjayakan EPP 10 adalah peningkatan kepadatan infrastruktur teiser pengairan, mewujudkan estet padi seluas 50 ribu hektar menjelang tahun 2020 dan penglibatan dalam keseluruhan rantaian nilai industri padi. Dalam lawatan itu juga, beliau berkata penglibatan anak muda dalam pertanian khususnya dalam penanaman padi amatlah diperlukan kerana negeri Kedah dan Perlis merupakan pengeluaran utama hasil padi kepada negara. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas membuat lawatan tapak di Estet Padi, NKEA, Padang Sejana, Kawasan PPK H-II, Kepala Batas, Kedah pada 15 September 2013. Turut hadir dalam lawatan tersebut adalah Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato` Dr Baharom bin Jani, Ketua Pengarah FAMA, Dato` Ahmad bin Ishak, Pengerusi MADA, Dato` Othman bin Aziz dan Pengurus Besar MADA, Dato` Haji Abdul Rahim bin Saleh.

No comments:

Post a Comment