Monday, September 23, 2013

Mesyuarat Retreat Pelaksanaan Projek Azam Tani & Taklimat Pengurusan Kewangan Secara Berhemah

Mesyuarat Retreat Pelaksanaan Projek Azam Tani telah diadakan pada 19 sehingga 20 September 2013. Seramai 12 pegawai MADA mengikuti mesyuarat yang diadakan di Selesa Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan. Turut hadir sama dalam mesyuarat tersebut ialah Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato` Mohd Hashim bin Abdullah dan Setiausaha Bahagian Industri Asas Tani Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Encik Muez bin Abdul Aziz. Mesyuarat ini diadakan adalah bertujuan untuk membincangkan isu-isu pelaksanaan Projek Azam Tani di masa depan dan juga membincangkan keberkesanan pelaksaan Projek Azam Tani dari tahun 2010 sehingga 2013. Dalam masa dan tempat yang sama juga, Taklimat Pengurusan Kewangan Berhemah turut diadakan kepada pegawai yang hadir. Taklimat yang disampaikan oleh pegawai dari Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) bertujuan untuk memberi maklumat dan penerangan dalam menguruskan kewangan yang akan diberikan kepada penerima Projek Azam Tani.

No comments:

Post a Comment