Wednesday, August 5, 2015

MADA Perlu Hasil Produk Jenama Sendiri

Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) perlu menghasilkan jenama sendiri bagi setiap produk yang dikeluarkan sekiranya mahu terkenal sehingga ke peringkat antarabangsa.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato` Seri Dr. Shahidan bin Kassim menyuarakan cadangan tersebut di mana identiti sendiri itu boleh diwujudkan dengan menjenamakan semula produk keluaran yang memaparkan nama MADA.

Beliau berkata demikian selepas menyerahkan bantuan banjir RM368,000 kepada 418 peladang Kawasan Muda di Pusat Khidmat Ahli Parlimen Arau di Kubang Gajah pada 12 Julai 2015.

Setiap penerima memperoleh antara RM300 hingga RM3,000 sebagai wang ehsan akibat daripada bencana banjir pada November dan Disember pada tahun lepas.

Dalam pada itu, Pengurus Besar MADA, Tuan Haji Md Zuki Ismail berkata pihak MADA menyambut baik saranan yang dicadangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri tersebut dalam menjenamakan semula produk keluaran MADA.

Katanya, MADA akan memberi fokus kepada soal penjenamaan semula melalui sebahagian peruntukan sebanyak RM 175 juta dalam Rancangan Malaysia Ke- 11 (RMK11).

Hadir sama dalam majlis tersebut adalah Pengurus Wilayah I, Encik Hussin bin Yusoff dan wakil dari jabatan dan agensi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani.


No comments:

Post a Comment