Wednesday, August 5, 2015

MRTC alukan kehadiran pelatih baru sesi Julai 2015

MADA Rice Training Centre (MRTC) mengalu-alukan kehadiran seramai 45 orang sebagai pelatih baru bagi sesi Julai 2015.

Pelatih-pelatih tersebut telah menerima taklimat dan ucapan perasmian dari Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan MADA, Syed Zainuddin bin Syed Zain di MRTC, Jalan Langgar pada 27 Julai 2015.

MRTC memberi peluang kepada pelatih-pelatih yang kurang bernasib baik dalam melanjutkan pengajian ke universiti-universiti tempatan dengan menawarkan Program SKM bagi NOSS Pengeluaran Padi memandangkan aktiviti dan fungsi utama MADA adalah berkaitan Industri Padi.

Antara tawaran program-program SKM yang adalah Pekerja Am Ladang Padi selama enam bulan, Pekerja Kanan Ladang Padi selama enam bulan dan Penyelia Ladang Padi selama 12 bulan.

Sekiranya pelatih-pelatih menunjukkan prestasi dan terampil cemerlang semasa Latihan Industri mempunyai peluang untuk diambil bekerja di Latihan Industri tersebut kerana ada diantara pelatih-pelatih bagi sesi sebelum ini telah berjaya mendapat tawaran pekerjaan sebelum tamah tempoh pengajian mereka.

Objektif MRTC diwujudkan adalah bertujuan bagi melahirkan peladang-peladang yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam teknologi dan sistem pengurusan pertanian moden, melengkapkan golongan sasar dengan kemahiran mengendali dan menyelenggarakan jentera-jentera pertanian moden dan canggih selain membentuk sikap dan sahsiah golongan sasar yang berjati diri luhur fan kental, berfikiran positif, berdaya saing dan progresif serta melahirkan usahawan tani di dalam rantaian nilai industri padi dan menjana pertumbuhan sumber ekonomi yang menguntungkan.

Para pelajar MRTC juga mendapat keistimewaan yang telah disediakan antaranya ialah menerima imbuhan sebanyak RM 200 sebulan, makan dan minum serta penginapan disediakan sepanjang pengajian selain menerima kursus motivasi, keusahawanan dan kerohanian.No comments:

Post a Comment